Skip to content

Caragialesca cu bloggeri

21 January 2011

Scrisa de Blegoo

Copipeistata aci de Madelin, ca sa nu sa piarza.

Scena I

BLAD, TAPIRUL, BLEGOO, DORU, GRRL, [ZOE], MAHALAGII, TRECATORI, PUBLIC.

Rumoare.

BLEGOO (de la tribuna) : Dati-mi voie! (gusta din paharul cu apa.) Dati-mi voie! (rumoare.)

BLAD (tragându-si clopotelul) : Stimabili! onorabili! (afabil) faceti tacere! Sunt cestiuni importante, arzatoare la ordinea zilei… Aveti putintica rabdare… (catra Blegoo) Da-i înainte, stimabile, aveti cuvântul!

BLEGOO (catre adunare): Dupa ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt…

[ZOE]: Parol ?… Numai daca te-i tinea de vorba. (râsete în partea unde sunt dascalii)

BLEGOO: Rog, nu ma-ntrerupeti, dari-mi voie…

BLAD (catra partea unde e [ZOE]): Stimabilo, nu-ntrerupeti…

BLEGOO: Dupa ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric si din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. (bea o sorbitura, apoi, reluându-si rasuflarea, rar ca si cum ar începe o poveste) La anul una-mie-opt-sute-doua-zeci-si-unu… fix…

MADELIN: Daca ne-ntoarcem iar la 1821 fix, ne-am procopsit.

(rumoare si protestari.)

BLEGOO: Dati-mi voie… La una-mie-opt-sute…

TOTI (în cor, cu tonul lui) : Douazeci-si-unu fix…

(rumoare si protestari.)

BLEGOO: Dati-mi voie.

BLAD (clopotel): Stimabile, onorabile! Nu întrerupeti… Aveti putintica…

(cu tarie): Ce rabdare, venerabile domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate. Sunt si alti oratori înscrisi sa vorbeasca…

TOTI DIN GRUP: Da! Da!

TAPIRUL: Onorabilul orator a promis sa încheie cât se poate mai scurt: apoi ce fel de scurt este asta, s-o luam a doua oara de la 1821? A! A! A!

TOTI DIN GRUP: A! A! A! (rumoare.)

BLEGOO: Dati-mi voie…

BLAD (catra Blegoo cu dulceata, ridicându-se peste masa catra tribuna): Stimabile… eu gândesc ca nu ar fi rau sa sarim la 48…

(strigând): Mai bine la 64…

[ZOE], MADELIN Si TOTI DIN GRUP: Da! da! la 64…

BLAD (ridicându-se ca ?i cum ar consulta adunarea) : Adica… la comentariu… si ce este el?

TOTI: Da, la comentariu! (zgomot).

BLEGOO (întorcându-se cu spatele spre adunare si cu fata la prezident): Dati-mi voie, domnule prezident; mi-ati acordat cuvântul: îmi pare ca un prezident o data ce acorda cuvântul…

BLAD (sculându-se si punând, peste masa, mâinile pe umerii lui Blegoo, mângâietor): Daca ma iubesti, stimabile, fa-mi hatârul… si trecem la comentariu… dorinta adunarii!…

BLEGOO: Dar, domnule prezident…

BLAD (si mai rugator) : Sa trecem la comentat! (îl întoarce binisor de umeri cu fata spre adunare.)

TOTI (cu putere) : Da! La comentat! La comentat!

BLEGOO (soarbe o data si cu aerul resignat): Ce ziceam dar? la 1864, vine, ma-ntelegi, ocaziunea sa se pronunte poporul printr-un comentariu… Sa vedem însa mai-nainte… sa ne dam seama bine de ce va sa zica… de ce este un comentariu…

[WHATEVERBOY]: Stim ce este comentariul! Mersi de explicatie!

TOTI: Nu trebuie explicatie… (rumoare)

BLEGOO (catra întrerupatori) : Dati-mi voie! (catra Blad) Domnule prezident!…

BLAD (clopotel): Stimabili, onorabili, rog nu întrerupeti pe orator, (foarte afabil) faceti tacere; sunt cestiuni arzatoare la ordinea zilii; aveti putintica rabdare. (catre Blegoo.) Aveti cuvântul, stimabile, dati-i înainte!

BLEGOO (luând vânt): Când zicem dar i-den-ti-ta-te, zicem comentariu, când zicem co-men-ta-riu, zicem identitate… Stim, oricine dintre noi stie ce este identitatea, si vedem ce este comentariul… (cu tarie începând fraza) Comentariul!… asadar si prin urmare… care este el… alea-alea… si daca mi mi avânt si continuez…

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: